Personal tools
You are here: Home Nederlands

Welkom bij WEISS

Welkom op de website van WEISS, een Life+ project dat medegefinancierd wordt door de Europese Commissie. WEISS, Water Emissions Inventory planning Support System, richt zich op het verminderen van de vervuiling van waterlichamen. Het resultaat van WEISS zal uitmonden in een ondersteunend beleidsinstrument, dat generiek toepasbaar is in alle EU lidstaten en regio's.

Over Weiss

WEISS is een Water Emissie Informatie Support Systeem en is één van de VMM instrumenten bij de implementatie van de Kaderrichtlijn water. WEISS is een instrument om significante bronnen te bepalen, om de objectieven voor het stoppen of verminderen van verontreiniging op te volgen, om de transparante inventaris van alle emissies naar water uit te bouwen.

WEISS is een computer gebaseerd systeem dat de emissies van punt- en diffuse bronnen samen berekent. Het maakt gebruik van een set van generieke mathematische rekenregels om de emissie bronnen zo nauwkeurig mogelijk te lokaliseren, hun transport van de bron naar het waterlichaam en hun impact op de waterkwaliteit. WEIS voert alle berekeningen uit volgens een bottom-up methode en op een geografisch expliciete manier.

Over het geoloket

De bruto en netto emissie kaarten werden berekend met behulp van het  WEISS systeem. Dit systeem is tot stand gekomen met de medefinanciering van het Europerse LIFE+ fonds en werd gerealiseerd binnen het partnerschap VMM – VITO. Het model werd toegepast op het prototype Vlaanderen, als onderdeel van de internationale stroomgebiedsdistricten van de Schelde en de Maas, waarvan het  33% en 5% van de respectievelijke oppervlakken beslaat.

Het geoloket geeft op een eenvoudige manier  toegang tot +/- 200 kaarten op schaal Vlaanderen, met resolutie 1 ha.

De kaarten tonen voor 8 verschillende bronnen en 17 stoffen de bruto en netto emissies.

Via een filter op stof en bron kan je één van de kaarten aanspreken en verder inzoomen op een gebied naar keuze.

http://weiss.vmm.be/geoloket

Document Actions