You are here: Home / Nederlands / Na Life+

Na Life+

Het WEISS project eindigt niet na drie jaar. De WEISS website blijft online en het ontwikkelde WEISS instrument zal op regelmatige basis bijgewerkt worden. Trainingsmateriaal zal ontwikkeld worden en project informatie zal worden verspreid.

Seminarie

Een laatste seminarie zal gehouden worden op het einde van het project. De deelnemers krijgen een grondige kennismaking met de methodologie en de technische aspecten van WEISS. Overdraagbaarheid van het systeem naar andere Europese landen en regio’s zal besproken worden.

 

Demo en documentatie

De website van het project blijft actief en beschikbaar voor overleg nadat het project beëindigd is. Een demo versie van het  WEISS-systeem werd ontwikkeld, samen met volledige technische documentatie en technisch materiaal gericht op eindgebruikers. Daarnaast werd ook training materiaal ontwikkeld.

 

Actief gebruik

De WEISS tool zal gebruikt worden:

  • voor de rapportage cycli krachtens de artikelen 3, 5 en 8 van de Kaderrichtlijn Water
  • om beleidsmakers te helpen bij het selecteren van mitigerende maatregelen
  • als een geactualiseerde inventaris van de emissies.

 

Update

De tool zal regelmatig worden bijgewerkt door de Vlaamse Milieumaatschappij na beëindiging van het project. Minstens elke zes jaar, na de 6-jarige cyclus van het Stroomgebiedbeheerplan, zullen data, GIS-lagen en technische metingen vernieuwd worden.

 

Verspreiding

De actieve verspreiding van informatie zal zich richten op de landen en regio 's die zijn gelegen in de stroomgebieddistricten van de Schelde en de Maas. Verder zullen de VMM en VITO actief samenwerken om WEISS te verspreiden naar andere Europese landen of regio's. Er zullen workshops georganiseerd worden, waarop medewerkers van zusterorganisaties van de VMM uitgenodigd zullen worden om een toepassing van WEISS in hun eigen lidstaat en/of hun eigen stroomgebied te leiden.

 

After life communication plan

Alle uitgevoerde en geplande communicatie en verspreidingsacties werden samengevat in het after life communication plan.