You are here: Home / Nederlands / Partners / VMM

VMM

De Vlaamse Milieumaatschappij of VMM is een intern verzelfstandigd agentschap met rechterlijke bevoegdheid en is onderdeel van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Regering.

De VMM heeft als missie bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen van het milieubeleid door het voorkomen, beperken en ongedaan maken van schadelijke effecten voor watersystemen, verontreiniging van de atmosfeer en het rapporteren over de toestand van het leefmilieu en tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

Meer informatie »