You are here: Home / Nederlands / Project

Project

Meer gedetailleerde informatie over het project WEISS, de doelstellingen en methodes kunnen gevonden worden op de volgende pagina’s.
Doelstellingen en ambities
Het project zal een computergebaseerd model ontwikkelen dat emissiebronnen kan bepalen, het pad van de emissies naar het oppervlaktewater in kaart kan brengen en emissie-kaarten op een hoge ruimtelijke resolutie kan genereren. Het model zal overheden ondersteunen met monitoring en rapportage.
Methodes en acties
Het project liep over de periode 2010-2013 en bestond uit twaalf acties. Een prototype,dat bestaat uit drie sets van algoritmen, werd ontwikkeld. Het uiteindelijke model werd ontwikkeld tijdens drie ontwikkelingscycli waarin het prototype werd verfijnd.
Timing
Het project werd gerealiseerd in vier jaar als resultaat van de 12 acties. De planning van de acties wordt gepresenteerd in de onderstaande tabel.